Fremsettelse av trusler mot journalister

Høyesterett avsa 9. oktober 2002 to dommer hvor sakene gjaldt trusler mot journalister som hadde skrevet om straffbare forhold. I den første saken, HR-2002-00094, ble en journalist oppringt og truet etter en artikkel om en sak med forbindelse til en motorsykkelklubb. Tiltalte fikk økt straffen fra 30 til 60 dager. I den andre saken,HR-2002-00684, ble to journalister drapstruet etter et oppslag etter et drap i et kriminelt gjengmiljø. Tiltalte fikk økt straffen fra 45 til 75 dager.

Avgjørelse    10. oktober 2002    👤Knut Davidsen