Foto: Gatejuristen

Gatejuristen – årsrapport for 2013

Gatejuristen, som er et lavterskeltilbud for folk som har eller har hatt et rusproblem, har sendt ut sin årsrapport for 2013. Behovet for rettshjelp for denne gruppen er stort, saksmengden øker for hvert år, og nærmer seg nå 1.000 saker på årsbasis.

Artikkel    20. februar 2014    👤Knut Davidsen   

Årsrapporten inneholder beskrivelser av målsettinger for Gatejuristen, oversikt over de viktigste resultatene, beskrivelse av driften og statistikk over mottatte saker. I tillegg finnes informasjon om organisasjonskart, budsjett og regnskap. 

Gatejuristen er et fast tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og bygger på Bymisjonens visjoner og verdigrunnlag: Alle mennesker skal behandles med respekt, for Gatejuristens klienter selv om de har et rusproblem.

Virksomheten til Gatejuristen startet i 2005 og er i dag etablert på ni ulike steder i landet. Gatejuristen har seks ansatte og nærmere 70 frivillige jurister og advokater tilknyttet virksomheten. Rettshjelpen som gis skal bidra til å ivareta klientens grunnleggende behov, og viser at det offentlige i betydelig grad skjerper seg når de vet at klientenes saker kan bli fulgt opp av jurister og advokater. Ved siden av praktisk hjelp til klientene blir i tillegg andre lignende tiltak hjulpet, det informeres om rettigheter og dokumentasjon blir samlet for bruk i det videre arbeidet. I tillegg brukes kunnskap og erfaring fra rettshjelpen til påvirkning for hvordan rettsregler utformes og praktiseres.

Er du interessert i mer informasjon om Gatejuristen finner du det her.