Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Gir deregulering mer regulering?

Både den forrige og den sittende regjeringen hadde og har som mål å gjøre livet enklere for alle, både vanlige folk, forvaltningen og næringslivet. Dette skal gjennomføres ved forenkling av regelverket, færre skjemaer og mindre rapportering.

Artikkel    16. april 2014    👤Knut Davidsen   

I Norsk Lovtidend avd. I blir alle lover, stortingsvedtak og sentrale forskrifter kunngjort. Mengden av lover og forskrifter er forskjellig fra år til år, og det gjelder også volumet på regelverket. Norsk Lovtidend avd. I for 2012 var på 15 hefter som inneholdt 94 lover og 1128 forskrifter og var på til sammen 2702 A4-sider. Norsk Lovtidend avd. I for 2013 var på 19 hefter som inneholdt 133 lover og 1261 forskrifter på til sammen 3286 A4-sider.

Det er vanlig at det i år hvor det er stortingsvalg vedtas flere lover og forskrifter enn midt i stortingsperioden. En mulig forklaring er at en regjering som ikke er sikker på gjenvalg sørger for at flest mulig av sine saker blir vedtatt, og overlater til neste regjering å gjennomføre endringene. Dette kan medføre en økning i regelproduksjonen knyttet til endringer og opphevelser. I 2013 ble 104 av lovene vedtatt og sanksjonert i løpet av første halvår, før Stortinget avsluttet sin vårsesjon.

En lov eller forskrift kan være svært omfattende eller bare gjennomføre en liten endring, for eksempel endring av navn på departementer eller direktorater. Et annet eksempel er lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral, denne loven endrer 36 andre lover. Endringene i de 36 lovene er ikke så omfattende, de utgjør fire sider av lovvedtaket. Et eksempel på en svært omfattende endring er forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer i næringsmidler, som ved kunngjøringen var på 186 sider.

Å finne forklaringer på hvorfor både antall og volum øker er ikke enkelt. En forklaring kan være Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, se eksempelet om tilsetningsstoffer i næringsmidler. Kunngjøringer om sanksjoner som en del av Norges deltakelse i internasjonalt arbeid er også svært omfattende. Kunngjøringene inneholder lange lister over produkter som ikke skal selges og over navn på personer og selskaper det er forbudt å gjøre forretninger med, dette som en del av sanksjonene. I 2013 ble det også vedtatt fire lover om likestilling og diskriminering, disse fire lovene opphevet to tidligere lover. Andre forklaringer på økningen kan være økt internasjonalisering og økte internasjonale forpliktelser for Norge gjennom overenskomster med andre stater og organisasjoner.

Kanskje forklaringen er så enkel som at samfunnet blir mer og mer komplisert?