Jusshjelpa i midt-norge

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et spennende og arbeidsomt år, og ønsker alle en god jul og et godt nytt år. 

Artikkel    19. desember 2014    👤Odd Storm-Paulsen   

I stedet for å sende julekort gir vi hvert år en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp, juridisk rådgivning eller formidling av juss.

Årets julegave går til Jushjelpa i Midt-Norge. Jushjelpa i Midt-Norge tilbyr gratis juridisk rådgivning for mennesker som av sosiale, økonomiske eller andre grunner ikke har tilgang på bistand fra annet hold.

Jushjelpa i Midt-Norge er et av fem studentdrevne rettshjelptiltak ved universitetene som bidrar til å styrke rettssikkerheten for sine klientgrupper. Virksomheten som har vært i drift i 23 år, har i dag 19 jusstudenter som medarbeidere. I 2013 behandlet Jushjelpa 2734 enkeltsaker. I tillegg til ordinær saksbehandling jobber de med rettspolitikk, rettsinformasjon og utdanning.

Sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet utarbeidet organisasjonen i 2012 en «Juridisk håndbok for innvandrere i Norge» som er oversatt til engelsk og polsk, og som i 2015 også vil foreligge på fransk. De holder introduksjonsforelesninger ved voksenopplæringen i Trondheim og andre kommuner i Trøndelag.  Jushjelpa satser nå også mer på oppsøkende virksomhet bla. i fengsler.

Jushjelpa mener det udekkede retthjelpsbehovet i det norske samfunnet er stort og at mange mennesker av ulike årsaker ikke har tilgang til nødvendig juridisk bistand. Disse menneskene er dermed avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter gjeldende. Dette er også bakgrunnen for at Jushjelpa ble etablert.

Jushjelpa i Midt-Norge kan kontaktes på e-post jushjelpa@jushjelpa.no, telefon 73 51 52 50 eller ved å besøke dem i Bispegata 9 C i Trondheim.  Åpningstider og mer informasjon om Jushjelpa finnes på jushjelpa.no.

Lovdata ønsker god jul og fortsatt lykke til med et samfunnsnyttig arbeid i 2015.