Gatejuristen Tromsø

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et innholdsrikt og spennende år.

Artikkel    16. desember 2015    👤Lovdata   

I stedet for å sende julekort gir vi hvert år en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp, juridisk rådgivning eller formidling av juss.

Årets julegave går til Gatejuristen i Tromsø.  Gatejuristen i Tromsø gir gratis juridisk bistand til rusavhengige og rusavhengige under rehabilitering og er et tilbud til rusavhengige i hele Nord-Norge.

Gatejuristen i Tromsø arbeider også rettspolitisk for rettslige og politiske reformer og skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.

Gatejuristen i Tromsø er avhengig av frivillig arbeidskraft og knytter til seg jurister som frivillige medarbeidere og har også flere jusstudenter i praksis.

Gatejuristen i Tromsø holder til i Veitasenteret i Tromsø.

Les mer om Gatejuristen i Tromsø.

E-postadresse: post@gatejuristentromso.no

Telefon: 920 70 444