Gatejuristen Tromsø

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et interessant, innholdsrikt og spennende år.

Artikkel    19. desember 2016    👤Lovdata   

I stedet for å sende julekort gir vi hvert år en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp, juridisk rådgivning eller formidling av juss.

Årets julegave går til Gatejuristen Bergen, som er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen.

Gatejuristen Bergen er et gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg til rusavhengige. Formålet er å bedre rettssikkerheten for denne gruppen.

Gatejuristen Bergen driver i utstrakt grad med oppsøkende virksomhet og reiser rundt på de ulike mottaks- og oppfølgingssentrene i hele Hordaland. 

Denne høsten har Gatejuristen Bergen medvirket og holdt foredrag om rettferdsvederlagsordningen. Mange av klientene har opplevd svikt fra det offentlige i sin oppvekst - uten at de er klar over at det finnes en erstatningsordning en kan søke for å få et "plaster på såret".

Gatejuristen Bergen er avhengig av frivillig arbeidskraft og knytter til seg jurister som frivillige medarbeidere og har også flere jusstudenter i praksis.

Gatejuristen Bergen holder til i Hollendergaten 13 i Bergen.

Les mer om Gatejuristen Bergen.

E-postadresse: post@gatejuristenbergen.no