Grasrotandel – støtte fra spill hos Norsk Tipping til lag og foreninger

I statsråd 27. februar 2009 ble det fastsatt forskrift om grasrotandel. Fra 1. mars kan spillere hos Norsk Tipping gi 5 prosent av spillinnsatsen sin til et lokalt lag eller forening de selv velger. Forskriften gir regler om beregning, fordeling og utbetaling av grasrotandelen.

Lovtidend    2. mars 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 27. februar 2009 ble det fastsatt forskrift om grasrotandel. Fra 1. mars kan spillere hos Norsk Tipping gi 5 prosent av spillinnsatsen sin til et lokalt lag eller forening de selv velger. Forskriften gir regler om beregning, fordeling og utbetaling av grasrotandelen.

En forutsetning for at ditt lag eller forening skal få din grasrotandel er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. Grasrotandelen reduserer ikke beløpet spilleren deltar i spillet med, og størrelsen på grasrotandelen er den samme, uavhengig av om spilleren vinner eller ikke. Utbetaling av grasrotandel vil skje tre ganger årlig. I 2009 skjer første utbetaling 1. juni og den neste 1. september. Les pressemeldingen til forskriften her.