Grunnloven i ajourført utgave

I forbindelse med grunnlovsendringene vedtatt av Stortinget 2. februar 2006 og kunngjort ved kgl.res. 3. mars 2006, foreligger nå den elektroniske versjonen av Grunnloven i ajourført utgave.

Lovtidend    6. mars 2006    👤Dag T Hoelseth   

I forbindelse med grunnlovsendringene vedtatt av Stortinget 2. februar 2006 og kunngjort ved kgl.res. 3. mars 2006, foreligger nå den elektroniske versjonen av Grunnloven i ajourført utgave.

Den første grunnlovsendringen som ble kunngjort fredag gjaldt oppretting av språkfeil, mens den andre endret Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. Du kan lese mer om bakgrunnen for grunnlovsbestemmelsene i henholdsvis Innst.S.nr.74 (2005-2006) og Innst.S.nr.75 (2005-2006).