Grunnloven

Grunnloven på bokmål og nynorsk

Stortinget har 6. mai 2014 vedtatt nye språkversjoner av Grunnloven, en på bokmål og en på nynorsk. Bokmålsversjonen er basert på forslaget fra blant andre professor Vinje og nynorskversjonen på forslaget fra utvalget ledet av professor Graver.

Artikkel    6. mai 2014    👤Knut Davidsen   

For vedtaket om bokmålsversjonen er   Grunnlovsforslag 21 (2011-2012)   fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I. Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje lagt til grunn, og for nynorskversjonen er   Grunnlovsforslag 22 (2011-2012)   fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss lagt til grunn. Det siste forslaget, nr. 22, er nynorskdelen av   Grunnlovsforslag 25 (2011-2012)   fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen, som ble utarbeidet av utvalget for utarbeidelse av nye tekstversjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk (   Grunnlovsspråkutvalget ). Dette utvalget ble ledet av professor og dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver. Utvalget bestod i tillegg av to filologer fra Språkrådet og to jurister. 

Grunnloven på Lovdatas sider vil bli oppdatert så snart grunnlovsbestemmelsene er sendt Kongen «til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov», jf. Grunnloven § 112 annet ledd, slik den lød før dagens endring, og kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vil du vite mer om Grunnloven og jubileet, har Lovdata laget en oversikt over ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014, i tillegg til artikler og grunnlovsforarbeider. Les mer på   Grunnloven 200 år.