Kirke

Grunnlovsbestemmelse 21. mai 2012 (kirkeforliket)

Stortinget vedtok mandag 21. mai 2012 endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke, det såkalte «kirkeforliket».

Lovtidend    23. mai 2012    👤Dag T Hoelseth   

Grunnlovsendringene trådte i kraft straks. I henhold til Grunnloven § 112 annet ledd vil grunnlovsbestemmelsen «sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov». Grunnlovsendringene vil med andre ord først bli kunngjort i Norsk Lovtidend etter at de er kunngjort i statsråd. Samme dag vil Lovdata ajourføre Grunnloven.

Det tar ofte fra 3 til 5 uker fra grunnlovsendringer er vedtatt i Stortinget til de kunngjøres i statsråd.

Endringene som nå er vedtatt, ble fremmet som grunnlovsforslag ved Dok.nr.12:10 (2007-2008), og kan leses her, jf. vedtak nr. 502 (2011-2012). Hele saksgangen kan leses her.

Lovdata vil når det blir aktuelt  legge ut nyhet om grunnlovsendringene når de er kunngjort og Grunnloven er ajourført.