Gyldighet av oppsigelse

Høyesterett avsa 4. desember 2001 dom i sak om gyldighet av oppsigelse begrunnet i arbeidstakers bruk av arbeidsgivers internettlinje til privat formål. Arbeidstakeren brukte bedriftens utstyr til å laste ned musikkfiler. Dommen tar opp spørsmål knyttet til arbeidstakers bruk av arbeidsgivers utstyr, i tillegg til spørsmål om personvern, sikkerhetsrisikoen ved privat bruk av bedriftens internettlinje og arbeidstakers lojalitetsplikt. Les dommen her.

Avgjørelse    7. desember 2001    👤Knut Davidsen