Handle på søndag i ferien?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Artikkel    22. juli 2015    👤Knut Davidsen   

Ifølge lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og og helligdagsfred skal faste utsalgssteder, som selger varer til forbruker, holde stengt på søndager. I helligdagsfredloven § 5 annet ledd er det listet opp en del unntak fra denne hovedregelen. Unntakene gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. Videre gjelder unntaket for bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm. En uttømmende liste over unntakene står i helligdagsfredloven § 5. Det er også en del turiststeder som har unntak fra loven, dette gjelder for eksempel Risør, Lillesand, Honningsvåg og Nordkapp og mange steder i fjellet som Hemsedal, Dombås og Trysil. For å finne ut om ditt område er turiststed med unntak fra helligdagsfredlovens regler, søk i Lovdata på «turiststed» og din kommune. Unntakene gjelder ikke alkohol, reglene om åpningstider for alkoholsalg finner du i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) kapittel 3.