Artikkelbilde for Europalov-artikler

Håndtering av animalske biprodukter

Nytt norsk regelverk for håndtering av animalske biprodukter ble vedtatt 14. september 2016. 

Europalov    19. september 2016    👤Randi Bjørhei   

Forordning (EU) nr. 1069/2009 om animalske biprodukter og ti tilknyttede rettsakter ble denne uken gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften). 

Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. 

Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015 ved EØS-komiteens besl. nr. 197/2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til. 


Les mer om saken på europalov.no