Biler

Har du betalt årsavgiften?

21. mars er siste frist for å betale årsavgiften for 2016, og den sendes til alle som eide kjøretøy 1. januar 2016. Avgiften skal betales, selv om du ikke har mottatt noe krav.

Artikkel    15. mars 2016    👤Knut Davidsen   

Grunnlaget for årsavgiften er regulert i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn, og den årlige avgiften blir vedtatt av Stortinget hvert år, det siste er stortingsvedtak 14. desember 2015 nr. 1570 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016. For vanlige bensindrevne personbiler under 7.500 kilo er årsavgiften 3.135 kroner og for dieseldrevne biler uten fabrikkmontert partikkelfilter under 7.500 kilo er avgiften 3.655 kroner. Eier du en motorsykkel er avgiften 1.920 kroner, og for elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi med flere er avgiften 445 kroner. Betaler du for sent er tilleggsavgiften henholdsvis 250 og 50 kroner. Nytt i år er at innkrevingen av årsavgiften er overtatt av Skatteetaten.