Har høyesterettsdommere politiske preferanser?

Lovdata har vært et sentralt verktøy for et forskningsprosjekt i skjæringsfeltet mellom jus og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Purdue University, USA. Prosjektet som undersøker norske høyesterettsdommeres preferanser, har langt på vei vært avhengig av Lovdatas baser for rettsavgjørelser og Lovdatas kompetanse i innsamlingen av data.

Søketips    20. mars 2011    👤Lovdata

Lovdata har vært et sentralt verktøy for et forskningsprosjekt i skjæringsfeltet mellom jus og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Purdue University, USA. Prosjektet som undersøker norske høyesterettsdommeres preferanser, har langt på vei vært avhengig av Lovdatas baser for rettsavgjørelser og Lovdatas kompetanse i innsamlingen av data.

Professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk, leder prosjektet. Foreløpige funn kan leses i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010 nr. 1. Artikkelen finnes i Lovdatas abonnementssystem. Foruten å undersøke dommeratferd, har Grendstad i samarbeid med en av Lovdatas studentmedarbeidere bygget opp en fullstendig oversikt over alle faste og midlertidige dommere etter andre verdenskrig. Dette er informasjon som tidligere ikke har vært samlet.

- Informasjonsmengden og fleksibiliteten som finnes i Lovdatas systemer, har vært svært nyttig for innsamling av data, sier Grendstad som i løpet av 2011 vil komme med ytterligere publikasjoner om norske høyesterettsdommeres votering.

Lovdata hadde nylig gleden av å ta i mot professor Grendstad og 10 studenter fra universitetet i Bergen som ville lære enda mer om mulighetene i Lovdatas abonnementssystem.