Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

For barn og unge i alderen 0-20 år, gravide og foresatte er helsestasjons- og skolehelsetjenesten en lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi helsefremmende og forebyggende tilbud. 

Artikkel    18. november 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 inneholder kravene til tjenestene kommunene skal tilby. Tjenesten skal være et helhetlig tilbud til barn og unge og deres familier. Dette omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning. Helsekontroll har alle barn og unge rett til, og både offentlige og private skoler skal tilby dette. I  forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten presiseres ytterligere formål, virkeområde og kommunens ansvar. Mindre kommuner og bydeler kan etablere virksomhet på tvers av kommune- og bydelsgrenser, dette for å få en hensiktsmessig drift og et større faglig miljø, se forskriftens § 2-1 fjerde ledd.

I enkelte kommuner er det opprettet egne helsestasjoner for ungdom, og enkelte kommuner har eget tilbud til gutter. I Oslo er det en egen helsestasjon  for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom i alderen 13-30 år. Disse tilbudene skal være et supplement til skolehelsetjenesten.