Her kan du lese den oppdaterte Grunnloven!

Stortinget vedtok 26. mai i år endringer i Grunnloven § 50, § 53, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62 og § 63 (valgordningen). Vedtakene ble kunngjort fredag 27. juni. Grunnloven er nå oppdatert med de siste endringene.

Lovtidend    1. juli 2003    👤Dag T Hoelseth   

Stortinget vedtok 26. mai i år endringer i Grunnloven § 50, § 53, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62 og § 63 (valgordningen). Vedtakene ble kunngjort fredag 27. juni. Grunnloven er nå oppdatert med de siste endringene, som du kan lese her.

Grunnlovsendringene trådte i kraft straks, men vil ikke få virkning før ved stortingsvalget i 2005. Endringene medfører at antallet mandater utvides fra 165 til 169, derav 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater. Hvert valgdistrikt (fylke) får ett utjevningsmandat. I dag fordeles de 8 utjevningsmandatene til fylkene hvor det er flest "ubrukte" stemmer.

Valgdistriktenes mandattall tas ut av Grunnloven og bestemmes nå i valgloven. Endringene innebærer en ny modell for fordeling av mandater på de enkelte fylker, der det både blir tatt hensyn til innbyggertall og arealstørrelse. Foran annet hvert stortingsvalg skal det foretas nye beregninger av mandatfordelingen på bakgrunn av endringer i befolkningsmønsteret. Vinnerne av den nye ordningen blir Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland, Rogaland, Vest-Agder, Finnmark og Troms som etter neste valg får sende flere representanter til Stortinget. Les også endringsloven til valgloven, som delvis trådte i kraft 1. juli 2003, og den ajourførte versjonen av valgloven.