Høstjakt - jaktbare arter og jakttider

25. september starter elgjakten i mange av landets kommuner.

Søketips    23. september 2010    👤Lovdata   

Jakttider på de forskjellige jaktbare artene er regulert i forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012. Forskriften  inneholder også regler om helgefredning for elgjakt, snarefangst og om sanking av egg og dun.  Det er også regler som gir lokale myndigheter rett til å utvide jakttiden. Overtredelser av bestemmelsene i forskriften straffes etter viltloven § 56