Dommerklubbe

Høyesterett – Når kan bilen selges som ny?

Høyesterett avsa 16. mars 2015 dom i sak om heving av bilkjøp. En el-bil var solgt som "ny bil" til tross for at den hadde vært registrert på bilforhandler i Tyskland og kjørt i alt 897 kilometer der. 

Avgjørelse    13. april 2015    👤Lovdata

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside: 

Kjøper av en el-bil fikk medhold i krav om heving. 

Høyesterett kom til at bilen, som var solgt som "ny" med en oppgitt kilometerstand på 160, hadde mangler fordi den sannsynligvis hadde vært benyttet som demonstrasjonsbil i Tyskland. Bilen hadde vært registrert på en tysk merkeforhandler i nærmere fem måneder, og hadde kjørt 897 kilometer før den ble levert kjøper i Norge. Selgeren hadde ikke opplyst om disse forholdene før kontraktsinngåelsen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, b og c. 

Høyesterett fant videre at misligholdet ikke var uvesentlig, og kjøper hadde følgelig rett til å heve bilkjøpet, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Ved denne vurderingen ble det lagt vekt på at kjøpers forventninger til trygghet og komfort ved kjøp av ny bil ikke ble innfridd, og på at bilen hadde gått hele 897 kilometer. Fabrikkgarantien var dessuten betydelig kortere enn den ville vært hvis bilen hadde vært førstegangsregistrert i Norge.


Les dommen HR-2015-601-A