Dommerklubbe

Høyesterett – spredning av bilder fra Snapchat

Høyesterett har i dom 3. november 2016 fastsatt straffenivået for ulovlig nedlasting og spredning av andres bilder. 

Avgjørelse    10. november 2016    👤Randi Bjørhei

En ung mann hadde ved bruk av torrent-teknologi lastet ned og indirekte delt i alt 36 270 filer med bilder av unge kvinner. Bildene var av privat karakter, for en stor del nakenbilder. De fleste bildene var "selfies" – opprinnelig delt av kvinnene selv i sosiale medier som "Snapchat" – i tiltro til at de ikke kunne eller ville bli spredt videre. Uten kvinnenes samtykke hadde disse bildene blitt spredt på internett gjennom nettsteder hvor brukerne i nettfora kunne utveksle bilder av kvinner. Et særlig formål med slik deling var – så langt mulig – å dele bilder av identifiserte kvinner. De bildene som domfelte delte med andre i fildelingsverktøyet, stammet opprinnelig fra slike nettsteder, og var sortert i undermapper etter fylke og navn slik at mange av kvinnene lett kunne identifiseres. Høyesterett kom til at straffen for dette isolert sett måtte settes til fengsel i fire måneder. 

Saken fastsetter straffenivået for ulovlig nedlastning og spredning av andres bilder.


(Sammendraget av HR-2016-2263-A er hentet fra Høyesteretts nettside)