Hummerfisket starter 1. oktober

Forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen regulerer blant annet fisket etter hummer. I tillegg er det fastsatt forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer.

Søketips    1. oktober 2010    👤Lovdata   

Forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen regulerer blant annet fisket etter hummer. I tillegg er det fastsatt forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer.

Blant bestemmelsene i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 er § 34a som regulerer fredningstiden for hummeren, § 33 som regulerer antall hummerteiner som er tillatt brukt og § 33a som regulerer utformingen av hummerteiner og andre teiner. Minstemål for fangst av hummer er regulert i § 43 nr. 32. I fire områder ved Risør (Aust-Agder), Bolærne (Nøtterøy i Vestfold), Flødevigen (Arendal i Aust-Agder) og Kvernskjær (Hvaler i Østfold) er det totalforbud mot fangst av hummer, se forskrift 6. juli 2006 nr. 883.