Hva sier regelverket om bruk av vannscooter?

I følge småbåtloven §40 er det ikke tillatt å benytte vannscooter. Den enkelte kommune kan imidlertid gjøre unntak fra forbudet for avgrensede områder, der bruken ikke medfører fare eller ulempe. I følge den samme paragrafen er det tillatt å benytte vannscooter i forbindelse med blant annet politi-, rednings- og ambulansetjeneste.

Søketips    5. juli 2010    👤Lovdata   

I følge småbåtloven §40 er det ikke tillatt å benytte vannscooter. Den enkelte kommune kan imidlertid gjøre unntak fra forbudet for avgrensede områder, der bruken ikke medfører fare eller ulempe. I følge den samme paragrafen er det tillatt å benytte vannscooter i forbindelse med blant annet politi-, rednings- og ambulansetjeneste.

Du finner lokale forskrifter for din kommune her.