Navn til barnet

Hva skal barnet hete?

Alle barn skal ha et navn, og foreldre har en plikt til å velge navn innen seks måneder etter barnets fødsel. Er ikke melding sendt eller navnet ikke blir godtatt, får barnet morens etternavn. 

Artikkel    9. mai 2015    👤Knut Davidsen

Lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) § 1 inneholder regler om at det er en plikt å ha fornavn og etternavn og eventuelt også mellomnavn. § 2  har regler om plikt til å velge navn for barnet innen seks måneder etter fødselen. Er ikke melding sendt eller ikke blir godtatt, får barnet morens etternavn, eller hvis hun ikke har etternavn, får barnet i stedet morens fornavn med ending som viser slektskapet. § 3 i loven inneholder regler om frie, beskyttede og nye etternavn og § 8  regler om fornavn, det kan ikke velges fornavn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn. Mellomnavn er regulert i § 9 .

Navn skal meldes til skattekontoret, se lovens § 11 . Brudd på plikten til å melde navn innen seks måneder etter fødselen kan medføre bøter, se straffeloven § 339 første ledd nr. 1 . Nåværende lov gjelder for alle som er registrert som bosatt i riket og har til hensikt å bli boende her varig, se § 14

Den nye navneloven avløste lov 29. mai 1964 nr. 1 om personnamn, som hadde mye strengere regler for navnevalg.