Hvilke rettsavgjørelser finner jeg hos Lovdata?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Søketips    9. mars 2007    👤Lovdata

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene legges inn etter hvert som de mottas av Lovdata, og de blir liggende i ca fire måneder. De norske sammendragene av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg blir liggende i ca ett år fra de mottas.

Du får tilgang til samtlige tilgjengelige avgjørelser ved å klikke på Dommer under Ressurser, samt at menypunktet EMD fører deg direkte til de norske sammendragene av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen.

Du kan foreta søk i avgjørelsene eller benytte det kronologiske registeret, der de nyeste sakene ligger først. Du vil se at flere av avgjørelsene er anonymisert. Dette gjelder alle straffesaker og en del sivile avgjørelser med sensitiv informasjon.

I Lovdatas betalsystem finner du rettsavgjørelser bakover i tid samt flere andre rettskilder. Klikk på Lovdata ONLINE under Tjenester for å få informasjon om innholdet i systemet samt priser og tilgang til bestillingsskjemaet.