Hvordan er reglene for egenmelding?

I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere §§ 8-23, 8-24, 8-25, 8-26 og 8-27 finner du regler for arbeidstakers bruk av egenmelding ved sykdom og skade. Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, og arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Arbeidsgiveren kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunn av egenmelding dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring.

Søketips    5. mars 2012    👤Lovdata   

I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere §§ 8-23, 8-24, 8-25, 8-26 og 8-27 finner du regler for arbeidstakers bruk av egenmelding ved sykdom og skade. Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, og arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Arbeidsgiveren kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunn av egenmelding dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring.