Hvordan er reglene for Nøkkelhullsmerking?

I forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet står det blant annet at Nøkkelhullet er knyttet til innhold av fett, sukkerarter, salt eller kostfiber. Her finner du også bestemmelser om Nøkkelhullets utforming og en oversikt over næringsmidler som Nøkkelhullet kan benyttes på.

Søketips    1. november 2011    👤Lovdata

I forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet står det blant annet at Nøkkelhullet er knyttet til innhold av fett, sukkerarter, salt eller kostfiber. Her finner du også bestemmelser om Nøkkelhullets utforming og en oversikt over næringsmidler som Nøkkelhullet kan benyttes på.