Hvordan finner jeg en bestemt forskrift?

Alle gjeldende forskrifter ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem. Hvilken inngangsport du bør velge, avhenger hva du vet om forskriften. 

Søketips    8. juli 2009    👤Lovdata

Alle gjeldende forskrifter ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem. Hvilken inngangsport du bør velge, avhenger hva du vet om forskriften. 

Nedenfor følger tre oppskrifter på hvordan du kan finne frem til bestemte forskrifter.

Du kjenner forskriftens dato og ev. nummer – samt hvilket departement som har gitt forskriften.

 • Start med å klikke på Forskrifter under Ressurser i venstre marg
 • Klikk på Sentrale forskrifter i innledningen til den første punktbeskrivelsen.
 • Du kommer til et skjermbilde, der du finner en alfabetisk oversikt over samtlige departement til høyre på siden. Klikk på ønsket departement.
 • Klikk på Kronologisk register – nyeste først.
 • Du vil nå få en oversikt over samtlige forskrifter fra det valgte departementet – med de nyeste først på listen. Bla deg nedover til du kommer til den ønskede forskriften, og klikk på lenken for å få tilgang til den.

Du kjenner forskriftens tittel, men ikke hvilket departement som har gitt den.

 • Start med å klikke på Forskrifter under Ressurser i venstre marg.
 • Se nederst på skjermbildet, og klikk på pilen som peker nedover i boksen under Søk i.
 • Klikk på Tittel i oversikten over tilgjengelige søkefelt.
 • Klikk deg inn i søkefeltet og skriv et kjerneord i tittelen til den forskriften du ønsker å finne. Hvis du for eksempel ønsker å finne forskrift om vaktvirksomhet, skriver du vaktvirksomhet.
 • Klikk på Søk til høyre for søkefeltet.
 • Du vil nå se resultatlisten nederst på skjermbildet, der du kan klikke på lenken til forskriften for å få tilgang til den. Hvis det ordet du benyttet finnes i flere forskriftstitler, vil resultatlisten inneholde flere forskrifter.

Du kjenner forskriftens dato og ev. nummer, men ikke hvilket departement som har gitt den.

 • Start med å klikke på Forskrifter under Ressurser i venstre marg.
 • Se nederst på skjermbildet og klikk på pilen som peker nedover i boksen under Søk i.
 • Klikk på Dato i oversikten over tilgjengelige søkefelt.
 • Klikk deg inn i søkefeltet og skriv forskriftens dato og nummer på følgende format:  ÅÅÅÅ-MM-DD-NR, som for eksempel 1990-12-21-1028.
 • Klikk på Søk til høyre for søkefeltet.
 • Du vil nå se resultatlisten nederst på skjermbildet, der du kan klikke på lenken til forskiften - som i dette tilfellet er utlendingsforskriften.
 • Hvis du bare kjenner forskriftens dato, kan du skrive følgende i søkefeltet: 1990-12-21
 • Resultatlisten vil da kunne inneholde mer enn én forskrift – da flere forskrifter kan være gitt på en og samme dato.