Hvordan finner jeg forskriftene til en lov?

Forskriftene gir som regel utfyllende bestemmelser om loven – enten om hele loven eller om en bestemt paragraf.  For å finne forskriftene til en lov, tar du utgangspunkt i selve loven. Du kan starte med å klikke på Lover under Ressurser i venstre marg.  Søk etter loven ved å skrive lovens tittel eller benytt det alfabetiske registeret på grunnlag av lovens tittel.

Søketips    19. februar 2007    👤Lovdata   

Forskriftene gir som regel utfyllende bestemmelser om loven – enten om hele loven eller om en bestemt paragraf.  For å finne forskriftene til en lov, tar du utgangspunkt i selve loven. Du kan starte med å klikke på Lover under Ressurser i venstre marg.  Søk etter loven ved å skrive lovens tittel eller benytt det alfabetiske registeret på grunnlag av lovens tittel.

Når du står i selve loven, klikker du på SENTRALE FORSKRIFTER. som du finner rett under de faste, formelle opplysningene om loven.

Du kommer nå til en oversikt over samtlige forskrifter til loven.  De ligger sortert i henhold til hvilken paragraf de er hjemlet i.  Hvis en forskrift er hjemlet i flere av lovens paragrafer, vil den forekomme flere ganger på listen. 

Klikk på ønsket forskriftsreferanse for å lese selve forskriften.