Hvordan finner jeg forskrifter til arbeidsmiljøloven?

I utgangspunket kan du alltid klikke på knappen ”Sentrale forskrifter” øverst i loven for å få tilgang til de forskriftene som er hjemlet i loven. Når det gjelder arbeidsmiljøloven er det fremdeles mange gjeldende forskrifter som var hjemlet i den opphevede arbeidsmiljøloven fra 1977. Disse forskriftene er nå hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljølovs §20-2 Overgangsbesemmelser. Når du klikker på ”Sentrale forskrifter” øverst i den gjeldende arbeidsmiljøloven, blar du deg derfor ned til §20-2 i hjemmelsoversikten for å finne disse forskriftene. Flere av de forskriftene som er hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljøloven trer i kraft først 1. januar 2013.

Søketips    21. februar 2012    👤Lovdata   

I utgangspunket kan du alltid klikke på knappen ”Sentrale forskrifter” øverst i loven for å få tilgang til de forskriftene som er hjemlet i loven. Når det gjelder arbeidsmiljøloven er det fremdeles mange gjeldende forskrifter som var hjemlet i den opphevede arbeidsmiljøloven fra 1977. Disse forskriftene er nå hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljølovs §20-2 Overgangsbesemmelser. Når du klikker på ”Sentrale forskrifter” øverst i den gjeldende arbeidsmiljøloven, blar du deg derfor ned til §20-2 i hjemmelsoversikten for å finne disse forskriftene. Flere av de forskriftene som er hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljøloven trer i kraft først 1. januar 2013.