Hvordan finner jeg frem til opphevede lover og forskrifter?

På Lovdatas åpne sider får du tilgang til noen lover og forskrifter som formelt ikke lenger gjelder. Du finner blant annet noen lover angående skatter og avgifter som gjelder for foregående år. Det vil da fremgå av lovens overskrift hvilket inntektsår loven gjelder for. I tillegg kan du finne noen lover som formelt er helt eller delvis opphevet, men som i henhold til overgangsbestemmelser fortsatt kan gjelde for eldre forhold. Enkelte opphevede forskrifter er også tilgjengelige fordi det fortsatt kan være interesse for dem.

Søketips    11. november 2009    👤Lovdata   

På Lovdatas åpne sider får du tilgang til noen lover og forskrifter som formelt ikke lenger gjelder. Du finner blant annet noen lover angående skatter og avgifter som gjelder for foregående år. Det vil da fremgå av lovens overskrift hvilket inntektsår loven gjelder for. I tillegg kan du finne noen lover som formelt er helt eller delvis opphevet, men som i henhold til overgangsbestemmelser fortsatt kan gjelde for eldre forhold. Enkelte opphevede forskrifter er også tilgjengelige fordi det fortsatt kan være interesse for dem.

I abonnementssystemet Lovdata Online finner du langt flere opphevede lover og forskrifter – i tillegg til et stort antall rettskilder: regelverk, forarbeider, rundskriv, juridiske artikler, rettsavgjørelser, uttalelser, vedtak og internasjonale rettskilder.