Hvordan finner jeg rettskilder som inneholder bestemte ord eller ordkombinasjoner?

På Lovdatas åpne nettsider finner du kunngjøringer i Norsk Lovtidend, gjeldende lover og forskrifter, nye avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene og en god del sammendrag på norsk av rettsavgjørelser fra Menneskerettsdomstolen. Alt dette materialet er søkbart.

Søketips    17. april 2009    👤Lovdata   

På Lovdatas åpne nettsider finner du kunngjøringer i Norsk Lovtidend, gjeldende lover og forskrifter, nye avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene og en god del sammendrag på norsk av rettsavgjørelser fra Menneskerettsdomstolen. Alt dette materialet er søkbart.

Start med å klikke på Avansert søk oppe til høyre i skjermbildet.  Du kommer nå til en side med oversikt over de tilgjengelige rettskildene og et innskrivningsfelt for søkeord. Velg først hvilke rettskilder du vil søke i. I utgangspunktet er samtlige rettskilder valgt. Velg bort eventuelle rettskilder ved å klikke på hakemarkeringene.

I utgangspunktet går søket i tittel/sammendrag, men du kan alternativt søke i all teksten eller på dato. Klikk i såfall på pilen som peker nedover til høyre for Tittel/sammendrag.

Hvis du ønsker at flere ord skal være tilstede i det samme dokumentet, skriver du ordene etter hverandre med et vanlig mellomrom mellom hvert ord, som for eksempel: oppsigelse fravær. Når du klikker på Søk, vil det komme en stjerne bak hvert av ordene – slik: oppsigelse* fravær*. Stjernene betyr at spørsmålet blir utvidet med alle ord som begynner med de samme bokstavene som søkeordene – som oppsigelsen og fraværsdager.   Hvis du ikke vil utføre et slikt utvidet søk, markerer du Nøytral rett under innskrivningsfeltet.

Hvis du ønsker å angi alternative ord for det samme – synonymer, skal du sette et komma mellom ordene. Skriver du nakkesleng, whiplash vil dokumenter som inneholder minst ett av ordene komme med på resultatlisten. Hvis du markerer Utvid med synonymer rett under innskrivningsfeltet på forhånd, vil spørsmålet automatisk bli utvidet med synonymer på grunnlag av Lovdatas synonymliste.

Du kan kombinere bruk av og/eller hvis du ønsker at alternative ord fra to eller flere emner skal forekomme i dokumentene. Spørsmålet: nakkesleng*, whiplash* erstatning*, skadebot* vil gi deg dokumenter som inneholder minst ett ord på hver side av mellomrommet, som for eksempel nakkesleng og erstatning.

Hvis du ønsker at to eller flere ord skal stå rett etter hverandre, rammer du ordene inn i anførselstegn – slik: ”god tro” eller ”bristende forutsetninger”.

Hvis du ønsker å benytte datofeltet, må datoen skrives på følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD – som for eksempel 2008-03-20. Du kan gjerne benytte deler av dette formatet. Spørsmålet: 2008-03* vil gi deg dokumenter fra mars 2008, mens spørsmålet 2008* vil gi deg dokumenter fra 2008.