Ikraftsetjing, overgangsreglar og forskrift til patentstyrelova

I statsråd 1. mars vert lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) sett i kraft 1. april 2013,  jf. resolusjon 1. mars 2013 nr. 244. Det ble  òg fastsett forskrift til lova, forskrift 1. mars 2013 nr. 246 om patentstyrelova, med ikraftsetjing same dag. Det vert òg fastsett overgangsreglar til lova, se resolusjon 1. mars 2013 nr. 245.

Lovtidend    6. mars 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd 1. mars vert lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) sett i kraft 1. april 2013,  jf. resolusjon 1. mars 2013 nr. 244. Det ble  òg fastsett forskrift til lova, forskrift 1. mars 2013 nr. 246 om patentstyrelova, med ikraftsetjing same dag. Det vert òg fastsett overgangsreglar til lova, se resolusjon 1. mars 2013 nr. 245.