Ikrafttredelse av arrestordreloven

Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) trer, med unntak av en endringsbestemmelse,  i kraft 16. oktober 2012. Loven gjelder foreløpig pågripelse og overlevering av lovbrytere mellom Norge og de nordiske landene. Det er også fastsatt forskrift 21. september 2012 nr. 896 til arrestordreloven (arrestordreforskrifta). Justis- og beredskapsdepartementet har også utarbeidet et rundskriv til loven, les rundskrivet her.

Lovtidend    16. oktober 2012    👤Knut Davidsen   

Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) trer, med unntak av en endringsbestemmelse,  i kraft 16. oktober 2012. Loven gjelder foreløpig pågripelse og overlevering av lovbrytere mellom Norge og de nordiske landene. Det er også fastsatt forskrift 21. september 2012 nr. 896 til arrestordreloven (arrestordreforskrifta). Justis- og beredskapsdepartementet har også utarbeidet et rundskriv til loven, les rundskrivet her.