Ikrafttredelse av børsloven.

Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m. m. (børsloven) ble ved vedtak 30. mars 2001 nr. 290 satt i kraft 31. mars 2001.

Lovtidend    3. april 2001    👤Knut Davidsen