Ikrafttredelse av endringer til domstolloven

1. november 2002 ble lov 15. juni 2001 nr. 62 om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) satt i kraft. Lovendringene er en oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid og innebærer en reform av den sentrale administrasjon av domstolene. Lovendringene inneholder også regler om utnevnelse av dommere, dommeres sidegjøremål og en klage- og disiplinærordning for dommere. Les domstolloven her.

Avgjørelse    1. november 2002    👤Knut Davidsen