Ikrafttredelse av Grunnlovsbestemmelser

Grunnloven § 17, § 49, § 73, § 74, § 76, § 77 og § 78 ble ved Stortingets vedtak 20. februar 2007 endret. Vedtaket ble kunngjort 30. mars 2007 nr. 365. Les den konsoliderte Grunnloven her.

Lovtidend    1. oktober 2009    👤Knut Davidsen   

Grunnloven § 17, § 49, § 73, § 74, § 76, § 77 og § 78 ble ved Stortingets vedtak 20. februar 2007 endret. Vedtaket ble kunngjort 30. mars 2007 nr. 365. Les den konsoliderte Grunnloven her.

Lovendringene avvikler Odelstinget og Lagtinget, dette medfører at alle lovsaker nå skal behandles i Stortinget.  Lovbehandlingen innebærer at  lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt, og det skal gå minst tre dager mellom de to behandlingene. Lovforslag bortfaller dersom de forkastes ved første gangs behandling. I de tilfelle hvor  lovforslag ikke aksepteres ved andre gangs behandling, kan lovforslaget behandles en tredje gang.

Som en følge av endret lovbehandling blir også betegnelsen på publikasjonen endret. Et lovforslag vil nå eksempelvis hete Prop. 1 L (2009-2010).