Ikrafttredelse av lov.

Lov 22. desember 2006 nr. 100 om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover trådte i kraft 1. april 2007, med unntak for endringene i helsepersonelloven § 63, som ble satt i kraft 1. januar 2007, se res. 22. desember 2006 nr. 1527. Endringene innebærer blant annet at det nå kreves politiattest for helsepersonell, se helsepersonelloven §  20a, sosialtjenesteloven § 8-10, kommunehelstjenesteloven § 3-1, tannhelsetjenesteloven § 3-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-16.

Lovtidend    2. april 2007    👤Knut Davidsen   

Lov 22. desember 2006 nr. 100 om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover trådte i kraft 1. april 2007, med unntak for endringene i helsepersonelloven § 63, som ble satt i kraft 1. januar 2007, se res. 22. desember 2006 nr. 1527. Endringene innebærer blant annet at det nå kreves politiattest for helsepersonell, se helsepersonelloven §  20a, sosialtjenesteloven § 8-10, kommunehelstjenesteloven § 3-1, tannhelsetjenesteloven § 3-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-16.