Ikrafttredelse av lover 1. september 2004

1. september 2004 ble deler av introduksjonsloven og bioteknologiloven og endringslover til pasientrettighetsloven, kjønnslemlestelsesloven, bioteknologiloven, utlendingsloven, opplæringslova og friskolelova satt i kraft.

Lovtidend    1. september 2004    👤Knut Davidsen