Ikrafttredelse av skipsarbeidsloven og kunngjøring av forskrift til loven

Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) trer i kraft 20. august 2013, med unntak av kapittel 10 som trer i kraft 1. januar 2014. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 oppheves fra 20. august 2013, med unntak for denne lovens kapittel 11a som oppheves fra 1. januar 2014. Samtidig med skipsarbeidsloven trer også ILOs Maritime Labour Convention (MLC) i kraft. Se Nærings- og handelsdepartementets pressemelding her.

Lovtidend    20. august 2013    👤Knut Davidsen   

Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) trer i kraft 20. august 2013, med unntak av kapittel 10 som trer i kraft 1. januar 2014. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 oppheves fra 20. august 2013, med unntak for denne lovens kapittel 11a som oppheves fra 1. januar 2014. Samtidig med skipsarbeidsloven trer også ILOs Maritime Labour Convention (MLC) i kraft. Se Nærings- og handelsdepartementets pressemelding her.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde, med ikrafttredelse 20. august 2013. Se kunngjøringen i Norsk Lovtidend her