Ikrafttredelse av stiftelsesloven

I statsråd 19. november 2004 ble lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) bestemt satt i kraft 1. januar 2005 med unntak av noen endringsbestemmelser i § 62. Se vedtaket her.

Lovtidend    23. november 2004    👤Knut Davidsen

Loven innebærer at det opprettes et Stiftelsestilsyn som sammen med Lotteritilsynet fra 1. januar 2005 blir Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsynet overtar fylkesmennenes ansvar for stiftelsene. Den nye loven er mer brukervennlig og inneholder også strengere regler for å hindre misbruk av stiftelsesformen, og skal også ta vare på stiftelsers særpreg som organisasjonsform. Les forarbeidene til stiftelsesloven her.