Ikrafttredelse av utdanningsstøtteloven

Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte, de deler som ikke allerede er satt i kraft, trer i kraft 15. august 2006. Fra samme tidspunkt oppheves resten av lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Lovtidend    15. august 2006    👤Knut Davidsen

Den nye utdanningsstøttelovens § 23 ble satt i kraft fra 15. juli 2005, kapittel III og IV gjaldt i sin helhet fra 1. januar 2006. I utdanningsstøtteloven fra 1985 ble § 16 opphevet fra 15. juli 2005, § 8 - § 9a ble opphevet 1. januar 2006.

Den nye loven er vedtatt som en følge av de til dels omfattende endringer i studiefinansieringsordningene som Stortinget har vedtatt i de senere år, og som en del av arbeidet med modernisering av forvaltningen av studiestøtten. Les forarbeidene til loven her.