Ikrafttredelser av lover

I statsråd 28. november 2003 ble det ved Kronprinsregentens resolusjon fastsatt ikrafttredelse av den nye konsesjonsloven (lov 28. november 2003 nr. 98) og to endringslover til sosialtjenesteloven (lover 28. februar 2003 nr. 14 og 28. november 2003 nr. 99 ).

Lovtidend    3. desember 2003    👤Knut Davidsen   

Lovene trer i kraft 1. januar 2004. Det ble også fastsatt delegering av myndighet etter konsesjonsloven.