Internkontrollforskriften

Ved vedtak 1. februar 2002 nr. 127ble internkontrollforskriften og en rekke andre forskrifter vedrørende arbeidsmiljø overført fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Dette medfører at adressene (URL) til forskriftene er endret.

Lovtidend    28. februar 2002    👤Knut Davidsen