Investeringsavgiftsloven opphevet

Fra 1. oktober 2002 er investeringsavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 67 opphevet, med unntak av § 6, som omhandler reglene for innbetaling av avgift og innsending av avgiftsoppgaver og straffebestemmelsen i § 7. Disse bestemmelser vil bli opphevet fra den tid Kongen bestemmer.

Lovtidend    1. oktober 2002    👤Knut Davidsen