Jakt- og fangsttider

I forskrift om jakt- og fangstider finner du en oversikt over arter, jaktområder og jakttider. Forskriften er hjemlet i viltloven, som inneholder regler om viltforvaltning. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Søketips    6. september 2011    👤Lovdata   

I forskrift om jakt- og fangstider finner du en oversikt over arter, jaktområder og jakttider. Forskriften er hjemlet i viltloven, som inneholder regler om viltforvaltning. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.