Jakttider

Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter jakttidene for de viltarter som det kan jaktes på i Norge. Jakttidene gjelder for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2017.  Se forskrift om jakt- og fangsttider av 1. mars 2012 nr. 190.

Søketips    12. september 2012    👤Lovdata   

Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter jakttidene for de viltarter som det kan jaktes på i Norge. Jakttidene gjelder for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2017.  Se forskrift om jakt- og fangsttider av 1. mars 2012 nr. 190.

For jerpe,orrfugl og storfugl er jakttiden  10. september – 23. desember. Lirype, fjellrype og hare kan jaktes i tiden 10. september – 28. februar. Utvidet jakttid gjelder for Finnmark, Troms og deler av Nordland.

For elg gjelder ulike jakttider i de kommuner hvor det er åpnet for adgang til jakt. De fleste har jakttid fra 25. september til 31. oktober. Hjortejakten er fra 1. september til 23. desember over hele landet og rådyrjakten fra 25. september til 23. desember. Villrein kan jaktes i tiden 20.august – 30. september.

Jakt og fangst er ikke tillatt i juledagene (24. – 31. desember) eller i påskedagene (langfredag, påskeaften og første påskedag).

Grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern med hjemmel i naturmangfoldloven.