Jon Bing 2

Jon Bing er død

Jon Bing vil bli husket for mye i norsk samfunnsliv. I Lovdata vil han alltid være den visjonære rettsinformatikeren eller «teknologijuristen» som så lengere fram enn det vi andre klarte.

Artikkel    15. januar 2014    👤Lovdata   

Jon var sentral i forberedelsene forut for at Lovdata ble etablert i 1981 og har i alle år etter det vært stiftelsens viktigste eksterne bidragsyter og diskusjonspartner. Lovdata er noen av Jons visjonære tanker bearbeidet og programmert.

Jon var en viktig stemme i samfunnsdebatten. Han var en teknologioptimist samtidig som han satte ord på - og klarte å få oss til å forstå mulige uheldige konsekvenser ved teknologiutviklingen.

Gjennom årene har Jon vært styrets faste, tilkalte tenker. Jon hadde evnen til å se både strategiske spørsmål og konkrete utfordringer fra andre innfallsvinkler. Hvor ofte sa vi ikke at «det er det klokeste som er sagt i dette rommet i dag».

Jon hadde også evnen til å se enkeltmennesker. Han visste hvem alle var og snakket med alle i Lovdata. Han stilte alltid opp på seminarer, faste arrangementer og når vi ellers mente vi hadde noe å feire - selv om det ville gå på bekostning av andre ting han også skulle ha gjort.

Stiftelsen Lovdata og alle ansatte vil savne Jon.

Jon Bing ble 69 år gammel.

Jon Bing vil bli begravet fra Kampen kirke fredag 24. januar kl 14.