Julegave til jusstudenter

Vi har gleden av å gi studenter ved de juridiske fakultetene gratis tilgang til Lovdata Online med omfattende rettskilder og avanserte funksjoner.  Systemet er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Søketips    23. desember 2010    👤Lovdata   

Vi har gleden av å gi studenter ved de juridiske fakultetene gratis tilgang til Lovdata Online med omfattende rettskilder og avanserte funksjoner.  Systemet er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Fremgangsmåte og vilkår for å registrere deg finner du på lovdata.no/student

 

Lovdatas abonnementssystem inneholder et bredt spekter med rettskilder: lover, forskrifter, rundskriv, lovforarbeider, rettsavgjørelser, vedtak, uttalelser, juridiske artikler, EØS/EU-rettskilder, menneskerett og andre internasjonale rettskilder. Tusenvis av lenker i systemet gir deg fyldig og rask tilgang til rettskildene på et område.

Enkle og utvidede søk, blant annet basert på publikasjonsopplysninger, lovhenvisninger og emneord gir deg presise treff.

Når du er registrert som personlig bruker, kan du skrive dine egne notater til lover, rettsavgjøresler og andre dokumenter i systemet, og du kan dele dine notater med andre. Du kan også bli varslet om endringer i regelverk og nye rettsavgjørelser på områder du er interessert i.

For å komme raskt i gang når du har registrert deg, og for å få mest mulig nytte av systemet, bør du starte med å lese brukerveiledningen som du finner under Hjelp-menyen i Lovdata Online.