Kjennelse i Høyesterett - vikeplikt i rundkjøring

Høyesterett avsa 19. desember 2002 kjennelse i sak om reglene for vikeplikt i rundkjøring.Anken fra bilføreren som var ilagt kr. 4.500 i bot ble forkastet

Avgjørelse    2. januar 2003    👤Knut Davidsen   

Les dommen her