Kjennelse i Høyesterett – innføring av narkotika uten tillatelse

Høyesterett avsa 10. oktober 2006 kjennelse i sak om innførsel av legemidler klassifisert som narkotika, jf. straffeloven § 162.

Avgjørelse    16. oktober 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en lege som uten tillatelse hadde mottatt legemidler, klassifisert som narkotika, i postforsendelse fra utlandet. Spørsmålet var om legen kunne rammes av straffelovens § 162 første ledd for ulovlig å ha innført narkotika. Legen ble dømt for overtredelse av § 162 i tingrett og lagmannsrett. Han anket til Høyesterett, som mente at legen kunne dømmes etter § 162,  og forkastet anken.